Orcae Ita, Skupina historického šermu a oživlé historie

Úvod
Členové
Akce
Historie
Kontakt
RSS

Reenactment aneb život na Velké Moravě

Družina

     Král Svatopluk, mocný vládce Slovanů, disponuje největší mocí ve střední části Evropy (z dnešního pohledu ovládá Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko, část Rakouska, Polska a Maďarska). Prý 30.000 bojovníků, z toho 8.000 v sedle, chrání naši zem. A v případě napadení dokáže povolat hotovost až v síle až 100.000 mužů. Ti nejlepší z nich, pro něž je válka řemeslem, se mohou zvát družiníky. Ale nemnoho z těchto družiníků jsou vždy s knížetem, tvoří také posádky hradišť nebo jsou vysíláni jako doprovod důležitých osob či poselstev. A z těchto družiníků jsou někteří knížeti nejblíže - spřízněni rodem, sňatkem nebo přátelstvím z boje. Někdy disponují vlastním rodovým územím a statky, někdy pro své vlohy velí skupině knížecích družiníků. Takoví se pak zvou předáci, neboť jsou předními muži družiny - ať v boji nebo v kostele je jejich místo vepředu. Právě družinu takového předáka chce naše skupinu představovat, oděním, výzbrojí a výstrojí i dalším vybavením.

     Takže až se budete divit, proč mezi námi nejsou žádní zemědělci a chudáci - nechceme vytvořit obyvatele usedlosti. Jsme vojenská družina, složená z předáka, družiníků, vojáků a nakonec z několika mladíků, kteří se starají o výše uvedené a sami se chtějí stát jedním z nich.

     V tomto článku naleznete několik obecných rad k tvorbě historického odění.

 

  1. Odění (clothing, ubranie)

  2. Výzbroj (weapons, bronie)

  3. Výstroj (armour, zbroja)

  4. Vybavení (equipment, sprzęty)

     

ozdoba

Články a návody

6.-8. století - Avaroslovanské období

Vztahy Avarů a Slovanů (celý článek ve formátu doc)
Avaři - odkaz na Wikipedii
Slované - odkaz na Wikipedii
Sámo - odkaz na Wikipedii
Sámova říše - odkaz na Wikipedii
Praslovanština - odkaz na Wikipedii

9.-10. století - Velká Morava

Velkomoravská říše -  odkaz na Wikipedii
Nitranské knížectví - odkaz na Wikipedii
Cyril a Metoděj - odkaz na Wikipedii
Mojmír- odkaz na Wikipedii
Pribina - odkaz na Wikipedii
Rostislav - odkaz na Wikipedii
Svatopluk - odkaz na Wikipedii
Mojmír II - odkaz na Wikipedii

Sousední národy

Byzantská říše - odkaz na Wikipedii
Francká říše - odkaz na Wikipedii
Bulharská říše - odkaz na Wikipedii
Maďaři - odkaz na Wikipedii

ozdoba